Nhạc sĩ

Trần Viết Được


Chưa có thông tin

1 bài hát của Trần Viết Được

Trái Tim Người Chiến Sỹ |   Thể loại: nhạc đỏ

tone Trang Nhung: C# (capo 1 chơi C)  Là người chiến [C ]sĩ nhiệm vụ, đẹp biết.[G7 ]bao Gìn gữi quê hương, gian khổ coi thường, vì nhân dân chiến [C ]đấu. Là người chiến [F ]sĩ nhiệm vụ đẹp biết [Em ]bao Lời Bác đinh [Am ]ninh vì nước quên [G7 ]mình giành chiến thắng vinh [C ]quang [Dm ]Nêu cao truyền,[G7 ]thống thời trần [C ]đinh xưa nay cháu Bác [G7 ]Hồ Đảng cho [Am ]anh một trái,[G7 ]tim một trái [C ]tim biết yêu tha [Am ]thiết đất nước quê [Dm ]hương Một trái [C ]tim biết căm [Dm ]thù quân xâm,[G7 ]lược một trái [Em ]tim ..[G7 ]rực lửa anh [C ]hùng  2.Cuộc đời chiến [C ]sĩ giản dị thật đáng [G7 ]yêu Một chiếc bao lô, một khẩu súng,[G7 ]trường một ngôi sao trên [C ]mũ Cuộc đời chiến [F ]sĩ giản dị thật đáng [Em ]yêu Một túi lương [Am ]khô,một tấm vải ,[G7 ]dù một đôi dép cao [C ]su …. . [Am ]Nhưng anh đẹp,[G7 ]lắm đẹp hồn [C ]nhiên như chân lý cuôc [G7 ]đời Vì anh [Am ]có, một trái [G7 ]tim một trái [C ]tim biết yêu tha [Am ]thiết đất nước quê [Dm ]hương Một trái [C ]tim biết căm [Dm ]thù quân xâm,[G7 ]lược một trái [Em ]tim ..[G7 ]rực lửa anh [C ]hùng  3.Vì người chiến [C ]sĩ dệt đẹp nhiều ước [G7 ]mơ và trái tim anh mang nặng nghĩa tình của quê hương yêu.[C ]dấu Vì người chiến [F ]sĩ dệt đẹp nhiều ước [Em ]mơ, và trái tim [Am ]anh mang trái tim [G7 ]người mà anh nhớ anh.[C ]thương [Dm ]Ôi sao đời![G7 ]lính vượt đường [C ]xa anh có trái tim [G7 ]hồng Người chiến [Am ]sĩ một trái [G7 ]tim một trái [C ]tim biết yêu tha thiết đất nước quê [Dm ]hương Một trái [C ]tim biết căm [Dm ]thù quân xâm,[G7 ]lược một trái [Em ]tim ...[G7 ]rực. lửa anh [C ]hùng  Có gì đẹp bằng trái,[Dm ]tim đẹp bằng trái [C ]tim người chiến [G7 ]sĩ [F ]Có gì đẹp bằng trái tim, đẹp bằng trái [C ]tim người chiến [G7 ]sĩ …Việt… [C ]nam  
Ca sỹ: Trang Nhung