Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Từ Lúc Mẹ Nói Lời Xin Vâng

Ca sĩ: Mai Thiên Vân | Điệu: chọn điệu | 52
Tone gốc: Bm Capo 2 (nữ cao) 
 
PK 1: 
Từ [Am]lúc Mẹ [E7]nói lời xin [Am]vâng, trời với [C ]đất rất [D ]đỗi vui [E7 ]mừng, 
Ngọt [Dm ]ngào như dòng suối [C ]mát giữa [Dm6 ]nơi sa [E7 ]mạc, 
Huyền nhiệm [G ]quá muôn đời [E7 ]tiếng “xin [Dm ]vâng”. 
 
ĐK: 
Mẹ thưa xin [F]vâng, xin vâng[G ]trọn Thánh [E7]ý Chúa [Am ]Cha, 
[A7]Mẹ thưa xin [Dm ]vâng với Tin [C ]Mừng của [D ]Con Chí [E7 ]Thánh. 
Mẹ thưa xin [F]vâng với tác [Em7 ]động của Chúa Thánh [Am ]Linh, 
[A7 ]Con muốn theo [Dm ]Mẹ sống xin [G ]vâng với trái [E7 ]tim thảo [Am ]hiền. 
 
PK 2: Từ [Am]lúc Mẹ [E7]nói lời xin [Am]vâng 
Kỉ nguyên [C]mới đã [D]đến trong [E7]đời, 
Dịu [Am]dàng như làn gió [C]mát giữa cơn nắng [E7]hạ, 
Huyền nhiệm [G]quá muôn [E7]đời tiếng “xin [Am]vâng”. 
 
PK 3: Từ [Am]lúc Mẹ [E7]nói lời xin [Am]vâng 
Mẹ trở [C]nên Thánh [D]mẫu tuyệt [E7]vời, 
Nhờ [Am]Mẹ Ngôi lời Thiên [C]Chúa đến với nhân [E7]loại 
Huyền nhiệm [G]quá muôn[E7 ]đời tiếng “xin [Am]vâng”. 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 52
Tác giả: Trầm Hương FMSR Thể loại: Nhạc Thánh Ca