Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Xin Chào Việt Nam (Bonjour Vietnam)

Ca sĩ: Phạm Quỳnh Anh | Điệu: Điệu Ballad | 36
Capo 1 
Intro: 
[F G Am]- [F G Am] 
 
1. Bạn hãy [F]nói cho tôi biết [G]chăng về họ [Am]tên mà tôi đã mang 
Về miền [F]quê mà tôi ngày [G]đêm luôn nhớ [Am]mong [C] 
Lòng tôi [F]mong biết đất nước [G]tôi, đất nước đã [C]có bao [Am]đời 
Được nhìn [F]bằng đôi mắt của [Em]mình được về cội nguồn của [Am]tôi 
 
ĐK1: Và các phiến [Dm]góc lá lòng thấy xót thương quê [Em]hương 
Bầy [Dm]trực thăng bay trên cao tàn phá xóm thôn nhỏ [G]bé 
Ước [F]mong [G]về thăm chốn [Am]thiêng 
Mong [F]sao quê [G]hương dang tay đón [C]tôi 
Mong [F]ước [G]đến ngày trở [Am]về 
Lòng tôi yêu [F]mến [G]Việt [Am]Nam 
 
2. Bạn hãy [F]nói với mái [G]tóc để tôi đôi [Am]chân nhỏ bé 
Và màu [F]da đang ngày [G]đêm cùng tôi lớn [Am]lên [C] 
Và mong [F]sao đôi chân sẽ bước lên tới [G]những nơi [Am]tôi chưa từng đến 
Để được [F]nghe bài dân ca êm [G]dịu lướt trên [Am]sông 
 
ĐK2: Và tôi mới [Dm]biết về đất nước tôi qua [Em]phim 
Người [Dm]dân quê hương tôi cầy cấy vui trông lời [G]hát 
Ước [F]mong [G]về thăm đất nước [Am]tôi 
Quê [F]hương [G]bao năm tôi đã cách [C]xa 
Mong [F]ước [G]đến ngày trở [Am]về 
Lòng tôi yêu [F]mến [G]Việt [Am]Nam 
 
[Dm]Tôi sẽ theo cha về thăm [Em]làng quê tổ tiên 
[Dm]Theo những giấc mơ bây trên mênh mông đồng [Em]lúa 
Tôi [Dm]thấy bao thân thương nơi đây quê [Em]tôi 
Như cây cỏ [Dm]góc tôi yêu đất nước [Em]tôi 
 
Ước [F]mong [G]về thắm đất nước [Am]tôi 
Mong [F]sao [G]quê hương dang tay đón [C]tôi 
Tôi [F]sẽ [G]thăm những dòng [Am]sông 
Đồng quê xanh [F]mát [G]Việt [Am]Nam 
 
Ước [F]mong [G]về thăm chốn [Am]thiên 
Mong [F]sao quê [G]hương dang tay đón [C]tôi 
Mong [F]ước [G]đến ngày trở [Am]về 
Lòng tôi yêu [F]mến [G]Việt [Am]Nam 
 
Lòng tôi tha [F]thiết Việt [Am]Nam 
Lòng tôi xin [F]chào Việt [Am]Nam 
 
------------------ 
English Version 
 
Intro: [FGAm]- [FGAm] 
 
1. Tell me [F]all about this [G]name, that is [Am]difficult to say 
It was [F]given me the [G]day I was [Am]born [C] 
Want to [F]know about the [G]stories of the [C]empire of [Am]old 
My [F]eyes say more of [Em]me than what you dare to [Am]say 
 
Chorus: All I [Dm]know of you is all the sights of [Em]war 
A [Dm]film by Coppola, the helicopter's [G]roar 
One [F]day [G]I'll touch your [Am]soil 
One [F]day I'll [G]finally know my [C]soul 
One [F]day [G]I'll come to [Am]you 
To say [F]hello...[G]Viet [Am]nam 
 
2. Tell me [F]all about my co-[G]lour, my hair [Am]and my little feet 
That have [F]carried me every [G]mile of the [Am]way [C] 
Want to [F]see your house, your [G]streets show me [Am]all I do not know 
Wooden [F]sampans, floating [G]markets, light of [Am]gold 
 
Chorus: All I [Dm]know of you is all the sights of [Em]war 
A [Dm]film by Coppola, the helicopter's [G]roar 
One [F]day [G]I'll touch your [Am]soil 
One [F]day I'll [G]finally know my [C]soul 
One [F]day [G]I'll come to [Am]you 
To say [F]hello...[G]Viet [Am]nam 
 
[Dm]And Buddha's made of [Em]stone watch over me 
[Dm]My dreams they lead me through the fields of [Em]rice 
In [Dm]prayer, in the light…I see my [Em]kin 
I touch my [Dm]tree, my roots,my be-[Em]gin 
 
One [Am]day [G]I'll touch your [Am]soil 
One [F]day I'll [G]finally know my [C]soul 
One [F]day [G]I'll come to [Am]you 
To say [F]hello...[G]Viet [Am]nam 
 
One [Am]day [G]I'll touch your [Am]soil 
One [F]day I'll [G]finally know my [C]soul 
One [F]day [G]I'll come to [Am]you 
To say [F]hello...[G]Viet [Am]nam 
 
To say [F]hello… [G]Viet [Am]nam 
To say xin [F]chào… [G]Viet [Am]nam 
 
----------------- 
French Version 
 
Intro: [FGAm]- [FGAm] 
 
1. Raconte [F]moi ce nom é-[G]trange et [Am]difficile à prononcer 
Que je [F]porte de-[G]puis que je suis [Am]née [C] 
Raconte [F]moi le vieil em-[G]pire et le trait de [C]mes yeux bri-[Am]dés 
Qui [F]disent mieux que [Em]moi ce que tu n’oses [Am]dire 
 
Chorus 1 : Je ne [Dm]sais de toi que des images de la [Em]guerre 
Un [Dm]film de Coppola, (et)des hélicoptères en co-[G]lère 
Un [F]jour, [G]j’irai là [Am]bas, un [F]jour [G]dire bonjour à ton [C]âme 
Un [F]jour, [G]j’irai là [Am]bas (pour)te dire [F]bonjour, [G]Viet-[Am]nam 
 
2. Raconte [F]moi ma cou-[G]leur, mes cheveux et mes petits [Em]pieds 
Qui me [F]portent depuis [G]que je suis [Am]née [C] 
Raconte [F]moi ta maison, ta [G]rue, racontes moi [Am]cet inconnu 
Les mar-[F]chés flottants et les [G]sampans de [Am]bois 
 
Chorus 2 : Je ne [Dm]connais de mon pays que des photos de la [Em]guerre 
Un [Dm]film de Coppola, (et)des hélicoptères en co-[G]lère 
Un [F]jour, [G]j’irai là [Am]bas, un [F]jour [G]dire bonjour à ton [C]âme 
Un [F]jour, [G]j’irai là [Am]bas (pour)te dire [F]bonjour, [G]Viet-[Am]nam 
 
[Dm]Les temples et les Boudhas de [Em]pierre pour mes pères 
[Dm]Les femmes courbées dans les rizières pour mes [Em]mères 
Dans [Dm]la prière, dans la lumière, revoir mes [Em]frères 
Toucher mon [Dm]âme, mes racines, ma [Em]terre 
 
Un [F]jour, [G]j’irai là [Am]bas, un [F]jour [G]dire bonjour à ton [C]âme 
Un [F]jour, [G]j’irai là [Am]bas (pour)te dire [F]bonjour, [G]Viet-[Am]nam 
 
Te dire [F]bonjour, [G]Viet-[Am]nam, te dire [F]bonjour, [G]Viet-[Am]nam 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 36
Tác giả: Marc Lavoine Thể loại: Unknown