Đăng ký hoặc Đăng nhập để đánh dấu bài hát yêu thích và tạo playlist.

Xin vâng

Ca sĩ: Lm. JB. Nguyễn Sang | Điệu: Điệu Valse | 15
tone gốc : G 
 
Mẹ [G]ơi! Đời con dõi bước theo [C]Mẹ 
Lòng [Bm]con quyết noi gương [Em]Mẹ 
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [G]vâng [E7 ] 
Mẹ [Am]ơi! Đường [B7]đi trăm ngàn gian [Em]khó 
Hiểm [C]nguy dâng tràn đây đó 
Xin Mẹ dạy [D7]con 2 tiếng xin [G]vâng 
 
ĐK: Xin [G]vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Am]vâng 
Hôm qua hôm nay và ngày [Em]mai 
Xin [G]vâng 
Mẹ dạy [Em]con 2 tiếng xin [Am]vâng 
Hôm [C]nay tương lai và [G]suốt đời' 
 
Mẹ [G]ơi! Đời con dõi bước theo [C]Mẹ 
Lòng [Bm]con quyết noi gương [Em]Mẹ 
Xin Mẹ dạy con 2 tiếng xin [G]vâng [E7 ] 
Mẹ [Am]ơi! Đường [B7]đi phủ đầy bóng [Em]tối 
Bẫy [C]chông dâng tràn muôn lối 
Xin Mẹ dạy [D7]con 2 tiếng xin [G]vâng. 
 
ĐK: Xin [G]vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Am]vâng 
Hôm qua hôm nay và ngày [Em]mai 
Xin [G]vâng 
Mẹ dạy [Em]con 2 tiếng xin [Am]vâng 
Hôm [C]nay tương lai và [G]suốt đời 
 
Mẹ [G]ơi! Mẹ tin nơi Chúa an [C]bày 
Mẹ [Bm]nên phúc ân muôn [Em]loài 
Nên này đoàn con thương đến nương [G]thân [E7 ] 
Mẹ [Am]ơi, niềm [B7]vui bên Mẹ rạng [Em]rỡ 
Lòng [C]con sao còn bỡ ngỡ 
Xin Mẹ dạy [D7]con 2 tiếng xin [G]vâng 
 
ĐK: Xin [G]vâng 
Mẹ dạy con 2 tiếng xin [Am]vâng 
Hôm qua hôm nay và ngày [Em]mai 
Xin [G]vâng 
Mẹ dạy [Em]con 2 tiếng xin [Am]vâng 
Hôm [C]nay tương lai và [G]suốt đời 
Cập nhật: 26/06/2018 Lượt xem: 15
Tác giả: Mi Trầm Thể loại: Nhạc Thánh Ca